Få information og viden om:Store projekter, som vi samarbejder med andre om. Det kan være et større naturgenopretningsprojekt på tværs af regionen eller et vandløbsrestaurerings-projekt i samarbejde med en nabokommune.


Projekter, som vi primært selv står for. Det kan dreje sig om bekæmpelse af invasive arter i en ådal eller oprensning af et mindre vandløb.


Aktuelt, som er små daglige tiltag og spot på dagligdagen i den natur, vi hele tiden arbejder på at forbedre.