Projektbeskrivelse:
Karlby Enge - et lavbundsprojekt

Kort præsentationSyddjurs Kommune er ved at undersøge mulighederne for at realisere lavbundsprojektet Karlby Enge.

Pt pågår forhandlinger mellem landbrugsstyrelsen og lodsejerne om kompensation.


Projektområdet er på ca. 162 ha.


Realisering af projektet vil betyde en reduktion af CO2 udledningen med 3.495,5 ton pr. år, hvilket svarer til ca. 550 Syddjurs-borgeres årlige CO2 udledning.


Endvidere reducerer projektet udledningen af kvælstof til Randers Fjord med ca. 50 kg N/ha svarende til 8.106 kg årligt.


Projektet er finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne. Yderligere oplysninger om dette findes her https://ec.europa.eu/agriculture/index_da Projektrapport kan ses på https://www.syddjurs.dk/sag/17/10530

Kortet viser projektområdet samt de anlægsarbejder, der antages udførtProjektbeskrivelsen vil blive opdateret løbende