Samarbejede med grenå Sportsfiskerforening

Syddjurs Kommune har i samarbejde med Grenå Sportsfiskerforening udlagt godt 40 m3 gydegrus og større sten på udvalgte strækninger i Borum Bæk og Mårup Møllebæk. Desuden er der fjernet en spærring ved en rørbro.


Derudover er der på en meget monoton strækning forsøgt at skabe varierende strømningsmønster og bundforhold via rafter, som er placeret stedvis på strækningen.

Det bliver spændende at følge strækningen de næste par år, og bl.a høste erfaringer, og se om det er et tiltag, der med fordel kan bruges andre steder.

Syddjurs Kommune takker for stor velvilje og hjælpsomhed fra de involverede lodsejere og ikke mindst sportsfiskerne.


Nu ser vi frem til, at gydebankerne tages i brug den kommende vinter og insekterne koloniserer banker og skjulesten, og mon ikke vipstjerten, isfuglen og vandstæren også har fået et par ekstra steder, de kan hvile.


Projektet er en del af indsatsen i vandområdeplanen, og projektet er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet