Forskellige typer af projekterEgne projekter:

Projekter, som vi primært selv står for. Det kan dreje sig om bekæmpelse af invasive arter i en ådal eller oprensning af et mindre vandløb


Samarbejdsprojekter:

Store projekter, som vi samarbejder med andre om. Det kan være et større naturgenopretningsprojekt på tværs af regionen eller et vandløbsrestaureringsprojekt i samarbejde med en nabokommune.