Djurs vand leder efter fremtidssikret og bæredygtig vand til Ebeltoft by

Fremtidssikring af drikkevandHen over sommeren 2021 udfører Djurs Vand undersøgelser med henblik på at etablere ny kildeplads i skoven Skramsø Plantage mellem Stubbe Sø og Feldballe.

Djurs Vand har ansvaret for drikkevandsforsyningen i Ebeltoft og en række mindre byer i kommunen.

Der er fundet små rester af pesticider i nogle af de nuværende vandboringer, hvorfor Djurs Vand har besluttet at etablere en helt ny kildeplads med en mere bæredygtig og fremtidssikret placering i skoven.


Her ses direktør Tonny Frandsen fra Djurs Vand foran brøndborerfirmaets udstyr.I første omgang er vandværket ved at udføre en prøveboring, hvor undergrundens beskaffenhed og naturlig lerbeskyttelse bliver undersøgt.

Næste skridt er at undersøge om de grundvandsførende jordlag kan yde tilstrækkelige mængder af rent grundvand uden indhold af pesticider.

På sigt skal kildepladsen udgøres af tre vandboringer til stor dybde. Vandværkets plan er at kunne indvinde en samlet årlig mængde på 1 mio. kubikmeter grundvand til fremtidens forsyning af Ebeltoft by og eventuelt andre områder.